Duurzaam nieuws uit de gemeente Meppel

Gepubliceerd op 30 juni 2021 om 16:14

 

 • Gemeente wil mening horen van inwoners en ondernemers over route naar een aardgasvrij Meppel

  07 juni 2021

  Op maandagavond 7 juni organiseert gemeente Meppel een dialoogavond voor over de route naar een aardgasvrij Meppel. Inwoners en ondernemers worden uitgenodigd om van 19:30 tot 21:00 uur in gesprek te gaan over de ontwerp transitievisie warmte.

 • Ontwerp transitievisie warmte gemeente Meppel

  20 mei 2021

  Van 17 mei tot en met 2 juli 2021 ligt de ontwerp transitievisie warmte ter inzage. In deze visie staat dat in 2040 alle gebouwen in de gemeente Meppel van het aardgas af moeten zijn. Voor elke wijk, dorp en bedrijventerrein vindt u informatie over welke technieken mogelijk zijn om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen.

 • Regionale Energiestrategie 1.0 klaar voor besluitvorming

  15 april 2021

  Gezamenlijk persbericht RES-regio Drenthe

 • Meppel ziet belangrijke rol voor inwoners richting aardgasvrije gemeente

  12 april 2021

  In 2040 moeten alle gebouwen in de gemeente Meppel van het aardgas af zijn. Die ambitie staat in de ontwerp-transitievisie warmte die B&W hebben vastgesteld. Voor iedere wijk, dorp en bedrijventerrein is in kaart gebracht welke technieken mogelijk zijn om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen. Ook is een routekaart gemaakt wanneer een wijk van start gaat. De gemeente legt de ontwerpvisie nu voor aan haar inwoners.

 • Inwonersenquête: hoe denkt u in deze tijd over energiebesparing?

  23 februari 2021

  De gemeente Meppel vraagt uw medewerking voor een korte inwonersenquête over energiebesparing.

 • Nieuw beleid maakt plaatsing kleine windturbines in buitengebied Meppel mogelijk

  23 februari 2021

  Steeds meer agrariërs in de gemeente Meppel hebben de behoefte om zelf schone en duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld door het plaatsen van kleine windturbines. Om dit laatste mogelijk te maken hebben burgemeester en wethouders nieuw beleid opgesteld. Zij nodigen inwoners van Meppel uit hierop te reageren. Daarna zal het nieuwe beleid door de gemeenteraad worden vastgesteld.

 • Meppel verder aan de slag met duurzaamheid

  20 november 2020

  Burgemeester & wethouders van Meppel zetten met het nieuwe programma duurzaamheid nog meer in op samenwerking. Het college gaat inwoners stimuleren duurzamer te worden, bijvoorbeeld door thuis energiemaatregelen te nemen of vaker de auto te laten staan. Motto van het nieuwe programma is ‘van denken naar doen’. Met het vaststellen van de begroting 2021 heeft de gemeenteraad hiervoor budget beschikbaar gesteld.

 • Fiets route Duurzaam Meppel

  23 oktober 2020

  De route Duurzaam Meppel is een tocht van ongeveer veertig kilometer. Tijdens de tocht maakt u kennis met duurzame plekken en initiatieven in Meppel. Meppel is een duurzame gemeente. Veel inwoners en ondernemers doen al mee. Draagt u ook een steentje bij? De voorbeelden in deze route helpen u daarbij op weg. Samen maken we Meppel Duurzamer!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.