Zonnepanelen voor woningcorporaties

Sonkrag Zonnepanelen is de partner voor woningcorporaties. Wij weten als geen ander dat u een goed werkende installatie wenst en tevreden bewoners. Daar zorgen we voor!


Aanbestedingstraject zonnepanelen

Uiteraard schrijven we in middels een open begroting. Wilt u inzicht in marges, geen enkel probleem. We houden ons aan het bouwbesluit, zijn InstallQ geaccrediteerd en VCA gecertificeerd. Onze verzekering en de daarbij horende dekking sluit aan bij uw eisen. Wij zijn scherp op de recycleerbaarheid van middelen, de milieubelasting en de reputatie van fabrikanten en leveranciers. 


Werkvoorbereiding
Voor uitvoering 
zorgen we voor duidelijke bewonersinformatie. Indien u wenst verzorgen we een Q&A met uw bewoners in de wijk. Aandachtspunten en opmerkingen worden genoteerd en u ontvangt een verslag van de besproken zaken. 
Uw bewoners ontvangen de contactinformatie van onze consulent. Gedurende het gehele traject blijft hij of zij het aanspreekpunt voor zowel u als uw bewoners. Middels een mobiel nummer zal de consulent voor alle zaken bereikbaar blijven. Ook zal onze bewonersconsulent op vaste momenten beschikbaar zijn op locatie voor vragen en uiteraard zal ook deze informatie middels een schrijven bekend worden bij uw bewoners. 

Kort voor we starten met de uitvoering, inspecteren we samen met u de werkplekinrichting, veiligheidsmiddelen en andere zaken die wellicht aandacht verdienen, zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid. 

Installeren doen we binnen 8 weken na gunning.

Uitvoering
We starten samen met u en onze medewerkers/aanspreekpunten met een kick-off meeting. Zaken als veiligheid, bewonersinformatie en andere informatie worden nogmaals doorgenomen. 

Onze bewonersconsulent zal veelvuldig zichtbaar zijn ten tijde van installatie van de zonnepanelen en zal steekproefsgewijs uw bewoners vragen of alles naar wens gaat. Tevens is de consulent op standaard momenten aanwezig op locatie voor vragen van bewoners. 

Samen hebben we reeds de frequentie van tussentijdse overleggen en opleveren bepaald. 


Opleveren

Opleveren doen we uiteraard aan u. Vooraf bespreken we de frequentie van tussentijdse overleggen en evaluaties, alsmede ook de oplevermomenten. Na installatie hangen we een Solarkaart in de meterkast van uw bewoners. Op deze kaart staan naast de diverse signaleringen ook de contactinformatie bij storing en een link naar de bijhorende handleiding


Monitoring

De monitoring van de zonnepanelen van uw bewoner blijft voor u en ons beschikbaar in het geval van storingen. Zo kunnen we even 'mee kijken' met uw bewoner. Alle informatie blijft strikt vertrouwelijk uiteraard. Uw bewoners mogen ons te aller tijde blijven benaderen voor vragen. Eventuele storingen worden snel en adequaat opgelost. 

 


Harrie Harskamp

Projectleider / bewonersconsulent

"U en uw bewoners krijgen de hoogste prioriteit"