Profiteer van financiële voordelen

Wanneer een ondernemer een geschikt dakoppervlak heeft en graag wil profiteren van de financiële voordelen van groene stroom en de duurzame uitstraling, dan zijn zonnepanelen een hele goede optie. Er zijn subsidies beschikbaar die uw investering interessant maken, zoals EIA, KIA, SDE++ en de ISDE.

1. Salderen

Naast het positieve milieueffect stelt Sonkrag bedrijven in staat om zelf groene energie te produceren. Een belangrijk aspect van dit proces is het salderen, een regeling die van invloed is op hoe eigenaren van zonnepanelen worden gecompenseerd voor de overtollige elektriciteit die ze aan het net leveren. Bij Sonkrag leggen we u graag uit wat salderen precies inhoudt, hoe het werkt en welke voordelen het biedt aan zonnepaneelbezitters!

Hoe werkt salderen met zonnepanelen?

Salderen kun je zo zien: eigenlijk gebruik je het elektriciteitsnet als een grote batterij, doordat je de stroom die je teruglevert op een later tijdstip weer kunt gebruiken tegen hetzelfde tarief. Het kan zijn dat je in de zomer meer teruglevert dan je verbruikt, maar in de winter weer meer stroom nodig hebt dan je opwekt. Omdat jouw energieleverancier jouw teruglevering saldeert op je energienota, hoef je geen factuur te sturen over de door jou geleverde zonnestroom. Daarom wordt de salderingsregeling over de periode van een jaar toegepast, en heb je flexibele kosten. Tenzij de opbrengst van je zonnepanelen meer is dan je totale verbruik: in dat geval krijg je een terugleververgoeding.

 

2. EIA Energie Investeringsaftrek

In Nederland worden ondernemers gestimuleerd om te investeren in duurzame en energiebesparende technologieën. Een van de belangrijkste instrumenten die hiervoor worden ingezet, is de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA-subsidie biedt ondernemers de mogelijkheid om fiscaal voordeel te behalen bij het investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energieprojecten. 

Ook in 2023 beschikbaar: de EIA-subsidie

Veel agrariërs hebben een eenmanszaak, maatschap of VOF. Dan betaalt u bij een goed jaar bijna 50% inkomstenbelasting. Logisch dat u dan zoekt naar manieren om de belastingdruk te verlagen. Een investering in zonnepanelen is dan erg interessant. De EIA subsidie geeft u een aanzienlijk belastingvoordeel en kan het rendement op uw investering in zonnepanelen een stuk aantrekkelijker maken.

Wat houdt de energie-investeringsaftrek (EIA) precies in?

De Energie-investeringsaftrek is in het leven geroepen om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA subsidie zijn opgenomen in de Energielijst die jaarlijks gepubliceerd wordt door de RVO. Zonnepanelen staan uiteraard ook op deze lijst. Zonnepanelenbezitters mogen eenmalig 45,5% van de totale investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Naast EIA mag u de ‘gewone’ Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening.

De voordelen van de energie-investeringsaftrek (EIA) op een rijtje

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt diverse voordelen voor ondernemers die investeren in energiebesparende technologieën. Ten eerste kunnen zij profiteren van een fiscaal voordeel door een extra aftrekpost op hun fiscale winst te krijgen. Hierdoor wordt de belastingdruk verlaagd en ontstaat er meer financiële ruimte voor verdere investeringen. Daarnaast leidt de EIA tot lagere energiekosten op de lange termijn, aangezien energiebesparende technologieën de energie-efficiëntie verbeteren en de operationele kosten verminderen.

Bovendien draagt de EIA bij aan een duurzamere bedrijfsvoering en het verminderen van de CO2-uitstoot, waardoor ondernemingen hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen en bijdragen aan een schonere toekomst. Door gebruik te maken van de EIA kunnen ondernemers niet alleen financiële voordelen behalen, maar ook bijdragen aan een duurzame samenleving.

Wie komen er in aanmerking voor de EIA-subsidie?

Heeft u een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3x80A) en investeert u in minimaal 15.000 Wp aan zonnepanelen – dit zijn ongeveer 40 panelen – dan komt de investering in aanmerking voor EIA. In 2023 mag u over de hele installatiekosten 45,5% ten laste brengen van uw winst (het investeringsbedrag moet tussen de € 2.500,- en de € 124.000.000,- liggen).

EIA in 2024

U kunt energie-investeringsaftrek (EIA) krijgen voor bepaalde energiebesparende investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, die voorkomen op de Energielijst. De EIA bedraagt nu 45,5%, maar wordt vanaf 2024 structureel verlaagd naar 40%. Het maximale investeringsbedrag zou ook omlaag gaan, maar dat is niet doorgegaan omdat het budget structureel is verhoogd met € 25 miljoen. De looptijd van de EIA is verlengd tot 2029.
Deze verlenging geldt ook voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) voor milieuvriendelijke investeringen

BMKB-groen

Sinds dit jaar kunt u ook gebruikmaken van het verhoogde borgstellingskrediet in het Borgstellingskrediet MKB-Groen (BMKB-Groen) voor investeringen die voorkomen op de lijst van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het borgstellingskrediet is verhoogd van 50% naar 75% van het kredietbedrag. Daardoor kunt u gemakkelijker en sneller
een lening krijgen voor energiebesparende investeringen.

3. SDE++ subsidie voor zonnepanelen

Wanneer u zonnepanelen plaatst, profiteert u van een heel groot voordeel: de RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) stelt namelijk jaarlijks een flink potje ter beschikking voor het kopen en plaatsen van zonnepanelen. Deze SDE++ subsidie (Subsidie Duurzame Energieproductie) maakt het voor uw bedrijf extra aantrekkelijk om op een rendabele manier te investeren in duurzame energie.

Wat is de SDE++ subsidie?

De SDE+ subsidie is specifiek gericht op zonnepanelen en biedt bedrijven de mogelijkheid om financiële ondersteuning te krijgen bij de investering in zonnepaneleninstallaties. Het doel is om duurzame energieproductie te vergroten en de CO2-uitstoot te verminderen.

Wat levert de SDE++ subsidie u op?

Met de SDE++ subsidie krijgt uw bedrijf wel 15 jaar lang een vergoeding voor alle opgewekte kilowatt. Dat maakt het financieren van zonnepanelen op lange termijn een stuk aantrekkelijker. Ook over de stroom die u zelf niet gebruikt, maar teruglevert aan het elektriciteitsnet, krijgt u een vergoeding.

Als bedrijf bent u grootverbruiker en wilt u zoveel mogelijk zonnepanelen laten plaatsen. Uw financiële voordeel met de SDE++ subsidie is dan drievoudig: lagere energiekosten, subsidie per opgewekte kWh en de mogelijkheid om energie te verkopen aan het elektriciteitsnet.

Aandachtspunten bij de SDE subsidie

Er zijn wel een paar aandachtspunten als u gebruikt wilt maken van de SDE++ subsidie:

  • U kunt geen gebruikmaken van EIA (Energie-investeringsaftrek);
  • U moet een brutoproductiemeter (laten) installeren;
  • De hoofdaansluiting moet groter zijn dan 3x80A. Het kan zijn dat u eerst een verzwaring van uw aansluiting moet laten realiseren;
  • Er zijn vaste ‘openstellingsrondes’ per jaar waarin SDE++ subsidie aangevraagd kan worden.

 

4. SCIOS SCOPE 12: Sonkrag is gecertificeerd

Zonnepanelen dragen bij aan de duurzame doelstellingen van je bedrijf en de klimaatdoelstellingen van ons land. We zien als verzekeraar dat zonnestroom­installaties (ook wel zonnepanelen- of PV-installatie) niet altijd juist zijn aangesloten. Ze zijn daardoor brandgevaarlijk, of niet geschikt voor de constructie of situatie op een bedrijf. Door je zonnestroom­installatie te keuren met een SCIOS Scope 12 keuring, beperk je deze risico's.

Hoe werkt de SCIOS Scope 12 keuring?

Als je een SCIOS Scope 12 keuring koopt, voert een SCIOS gecertificeerd bedrijf de keuring uit. De eerste bijzondere inspectie (EBI) verloopt wat anders dan de daarop volgende keuringen, ofwel de periodieke inspectie (PI).

Eerste bijzondere inspectie (EBI)

De inspecteur keurt de complete zonnestroom­installatie en richt zich daarbij vooral op de kwaliteit van de aanleg: Voldoet de installatie aan de geldende normen en de instructies van de fabrikant? Hierbij let hij op brandrisico's, elektrische veiligheid en hoe de zonnepanelen zijn aangelegd. Ook controleert hij of het dak voldoende draagkracht heeft.

Periodieke inspectie (PI)

Na de eerste bijzonder inspectie, vindt iedere 5 jaar een herkeuring plaats. De inspecteur beoordeelt de conditie van de installatie. Ook hier let hij op brandrisico's en elektrische veiligheid. Je krijgt tips om de brandveiligheid van de zonnestroom­installatie te verbeteren, en de inspecteur benoemt aandachtspunten. Na het bezoek ontvang je een rapport met de gebreken, je leest hierin ook welke gebreken als eerste om een oplossing vragen.

Wat controleert een inspecteur allemaal?

Hij beoordeelt alle onderdelen van de installatie, van zonnepanelen, omvormers en connectoren tot en met de meterkast. Tijdens de keuring voert de inspecteur een aantal tests uit, zoals:

  • Visuele inspecties van de zonnestroom­installatie.
  • Metingen van installatie.
  • Beproevingen.

Vooraf controleert de inspecteur de volgende documenten:

  • Verklaring bouwkundige constructieberekening.
  • Legplan.
  • Installatietekeningen.


5. Preventietips Zonnepanelen MKB en VVE

Verzekeraars geven vaak hun eigen handvatten en aandachtspunten mee. Interpolis heeft zo'n preventie voorschrift geschreven. Bekijk het hier

 

Contact

Onze verkoopadviseur zonnepanelen zakelijke markt helpt u graag verder. 0522-700211

 

Bekijk bijvoorbeeld;

Spectrum Medisch Centrum Meppel

Card Services Zwolle 

Safety Service Leusink te Meppel