Aanbesteding zonnefietspaden

Gepubliceerd op 20 maart 2020 om 10:24

Aanbesteding Noord-Brabant en Noord- en Zuid-Holland voor zonnefietspaden

De 3 provincies Noord-Brabant en Noord- en Zuid-Holland bereiden een gezamenlijke aanbesteding voor zonnefietspaden. Het doel is dat de fietspaden in 2021 van ‘Zon op Infra’ worden voorzien.

 

In januari werd al bekend dat de provincie Noord-Brabant en de provincies Noord- en Zuid-Holland samen 3 zonnefietspaden zouden aanleggen. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant vinden de ontwikkeling van Zon op Infra kansrijk en daarom hebben ze de handen ineen geslagen. Om de grootschalige toepasbaarheid van deze techniek te versnellen zetten ze financiën en hun fietspaden in. Elke provincie stelt een fietspad ter beschikking om deze innovatie op te testen.

Verantwoordelijkheden
Door samen te investeren en meerdere fietspaden aan te wijzen waar Zon op Infra, zoals het project wordt genoemd, kan worden toegepast, hopen de provincies en wegbeheerders te leren over deze techniek voor duurzame energieopwekking.

Allereerst gaat het om leren over de techniek: hoe houdt het fietspad zich, wat betekent het voor de aanleg en het onderhoud en hoeveel energie kan er worden opgewekt. Daarnaast willen de provincies leren van de businesscase: hoe kan met deze techniek een sluitende businesscase worden gemaakt. En tot slot zijn er ook leerdoelen op het gebied van organisatie. Hoe werkt de verdeling van verantwoordelijkheden en hoe gaat het met de omgevingscommunicatie.

Maatschappelijke uitdagingen
Een groot voordeel van Zon op Infra is volgens de provincie dubbel ruimtegebruik: dezelfde ruimte wordt gebruikt voor zowel mobiliteit als energieopwekking. Deze manier van duurzame energieopwekking vergt daardoor geen extra ruimte, wat wel het geval is bij andere vormen van duurzame energieopwekking. ‘Hierdoor zou Zon op Infra een aanvulling kunnen vormen op grootschalige windenergieopwekking en zonne-energieopwekking en de maatschappelijke uitdagingen daaromtrent’, aldus gedeputeerde Jeroen Olthoff van Noord-Holland.

Gedeputeerde Christophe van der Maat van Noord-Brabant vult aan: ‘Hierdoor kunnen we gezamenlijk een grote vraag aan volume in de markt zetten, wat zekerheid biedt richting marktpartijen waardoor zij kunnen ontwikkelen. Zo hopen wij onze bijdrage te kunnen leveren aan deze ontwikkeling.’  

 

Door Edwin van Gastel

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.