Particulier raakt voordeel salderen kwijt

Gepubliceerd op 16 januari 2023 om 14:05

 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt voor om de huidige salderingsregeling zo snel mogelijk af te bouwen, zodat die in 2030 eindigt. Op 17 januari 2023 bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel hiervoor. Een Kamermeerderheid lijkt voor te gaan stemmen.

Huishoudens die met zonnepanelen stroom opwekken maar die stroom niet allemaal zelf gebruiken, geven dit terug aan het openbare net. Deze teruglevering mogen zij wegstrepen met de stroom die ze op een ander moment afnemen van het net. Dit wegstrepen heet salderen.

Afbouw tussen 2023 en 2031

Om 'overstimulering' te voorkomen, voorziet het wetsvoorstel in de afbouw en uiteindelijk beëindiging van de salderingsregeling tussen nu en 2031.

In de periode 2023 tot en met 2030 wordt het percentage van de ingevoerde elektriciteit dat voor saldering gebruikt kan worden steeds met 9 procent verminderd en vanaf 2031 wordt dit percentage op nul vastgesteld, staat in het voorstel.

Consumentenbond wil dat salderen mogelijk blijft

De Consumentenbond maakt zich zorgen over de snelheid waarmee de overheid de salderingsregeling voor zonnepaneelbezitters af wil bouwen. Om de aanschaf van zonnepanelen interessant te houden voor consumenten moet er op zijn minst "een solide terugleververgoeding"in de wet staan, schrijft de Consumentenbond in een brief aan de Tweede Kamer.

De Consumentenbond ziet graag dat salderen mogelijk blijft. "Dat maakt het voor consumenten aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen en daarmee dragen ze bij aan de zo noodzakelijke energietransitie", aldus directeur Sandra Molenaar.

"De kosten wegen daarbij op tegen de baten. Het sluit ook aan bij de wens van de overheid om panelen vooral op daken te leggen in plaats van op (landbouw)grond. En zonder salderen komt verduurzaming bij huurwoningen veel minder goed van de grond."

ACM steunt wetsvoorstel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) spreekt wel zijn steun uit voor het afbouwen van de salderingsregeling. "De salderingsregeling was ooit een nuttig instrument om investeringen in zonnepanelen door consumenten en andere kleinverbruikers te stimuleren. Maar omdat investeren in zonnepanelen ook zonder de salderingsregeling snel loont, is deze extra stimuleringsmaatregel niet meer nodig", aldus de ACM.

"De salderingsregeling hindert bovendien een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnetwerk omdat het de ontwikkeling van dynamisch gebruik van het netwerk en thuisbatterijen afremt", voegt de ACM eraan toe. "Daarnaast dragen huishoudens die geen zonnepanelen hebben nu indirect bij aan de financiële voordelen voor huishoudens met zonnepanelen."

 

bron: Tweede Kamer / ACM / Consumentenbond

 

Reactie plaatsen

Reacties

Peter
een jaar geleden

Fijn hoor, ACM! saldering weg om batterijen te verkopen? Die staan zeker in de wintermaanden nutteloos geld te vreten. vooralsnog elke 10 jaar vervangen, ad. 10000 euro.. wie kan dat opbrengen? zo gaat er weer veel geld van arm naar rijk ( subsidies) want wie geen geld heeft kan dat gewoon niet betalen maar betaalt wel mee aan die batterijsubsidie. Slecht idee om de saldering te stoppen. Nog maar niet te spreken over de milieubelasting.. Beter als ACM ervoor zorgt dat de energiebedrijven in het net investeren in plaats van het op te laten lossen door de ( klein ) verbruiker