Zonnepanelen van Sonkrag; Geen materiaalschaarste, geen aanbetalingen, InstallQ gecertificeerde plaatsingen, eerlijk advies, altijd een schouw vooraf.

SDE Subsidie 2021

SDE subsidie 2021 is gelukkig weer beschikbaar. De overheid maakt ook in 2021 weer budget beschikbaar. En dat is goed nieuws voor ondernemend Nederland. Deze stimuleringsmaatregel moet een bijdrage leveren in de energietransitie voor zakelijk Nederland. Er zijn immers zakelijk veel, maar ook grote daken beschikbaar. Daarom is op de meeste daken is zonne-energie mogelijk. De stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie levert een zeer interessant rendement op voor bedrijven die investeren in zonnepanelen.

Hoeveel SDE subsidie is er in 2021 beschikbaar

Het budget wordt jaarlijks vastgesteld voor de SDE subsidie in 2021. Op dit moment is het subsidiebedrag nog niet bekend gemaakt door de overheid. In 2020 was het beschikbare budget 5 miljard euro. Er wordt druk gespeculeerd over de hoogte van deze stimuleringsmaatregel voor ondernemend Nederland. Zodra de overheid deze heeft bepaald, dan vullen we deze pagina aan. Vermoedelijk is het budget gelijk of misschien iets groter dan in 2020.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing om in aanmerking te komen voor de SDE subsidie 2021:

– Zakelijke aansluiting van minimaal 3x 100 Ampère of groter
– Eigenaar van het betreffende pand of een verklaring van de eigenaar die instemt met de subsidieaanvraag
– Categorie 1: Piekvermogen groter dan 15 kWp en kleiner dan 1 MWp
– Categorie 2: Piekvermogen groter dan 1 MWp
– Indien de zonnepanelen NIET op het dak worden geplaatst, moet er een omgevingsvergunning beschikbaar zijn

Voor particulieren zijn er op dit moment geen subsidiemogelijkheden. Particulieren kunnen echter wel de BTW terugkrijgen van de aanschaf van zonnepanelen.

Aanvraag indienen stimuleringsmaatregel

Om de aanvraag voor de SDE subsidie 2021 correct in te dienen moet men voldoen aan de volgende onderdelen:
– Zorg ervoor dat eHerkenning is aangevraagd
– Vul de aanvraagformulieren volledig en correct in
– Indien nodig: toestemming van de locatie-eigenaar
– Een haalbaarheidsstudie kan van noodzakelijk zijn. Controleer welke onderdelen verplicht zijn voor in het eLoket
– Transportindicatie afgegeven door de netbeheerder

Heeft u al zonnepanelen? Zo verhoogt u het rendement!

Als u al zonnepanelen heeft profiteert u al van lagere energiekosten. Wist u dat u nog meer kunt verdienen door BTW terug te vragen?. En als u benieuwd bent naar de prestaties van uw zonnepanelen kunt u de prestatiecheck uitvoeren. Als u het rendement van uw zonnepanelen optimaal wilt houden, dan is onderhoud van de zonnepanelen essentieel. Ook dat kunnen we voor u verzorgen. 

 

Heeft u nog geen zonnepanelen?
Bereken eenvoudig hoeveel u kunt besparen.

Met zonnepanelen kiest u niet alleen voor een duurzame oplossing, u bespaart ook op uw energiekosten. Wat zonnepanelen precies opleveren is per situatie verschillend. Onder meer uw energieverbruik en de ligging van het dak bepalen uw besparing.

Bent u benieuwd naar de opbrengst van zonnepanelen in uw situatie? Doe hier de opbrengstscan van zonnepanelen.net en ontvang gratis & vrijblijvend persoonlijk advies en prijzen voor zonnepanelen.

 

Energie investeringsaftrek (EIA) dit is belangrijk om hierover te weten

Wat is nou een Energie investeringsaftrek en wanneer komt u hiervoor in aanmerking? Hier wordt daar alles over uitgelegd.

Eerst een uitleg over hoe de energie investeringsaftrek (EIA) werkt. Wanneer u als ondernemer gaat investeren in een energiebesparende techniek of bedrijfsmiddel of duurzame energie dan kunt u van de gemaakte kosten 54,5% (2018) extra aftrekken van de fiscale winst. Hierdoor zal er minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betaald worden.

Dit zijn de kosten waarvoor de Energie investeringsaftrek (EIA) geldt

Wanneer u als een ondernemer gaat investeren in energiebesparende technieken of bedrijfsmiddelen of in duurzame energie kunt u een deel van de kosten aftrekken van de fiscale winst om zo minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te hoeven betalen. In 2018 bedraagt het 54,5% op de gemaakte kosten dat kan worden afgetrokken op de fiscale winst. Voor de winst van 2017 is dit 55% bij de winst in 2016 is dit 58% en voor 2014 en 2015 is dit 41,5%.

Dit zijn de verschillende kosten die in aanmerking komen voor de energie investeringsaftrek (EIA):

  • Aanschafkosten
  • Installatiekosten
  • Voortbrengingskosten
  • Kosten voor wijzigingen aan bestaande middelen
  • Kosten van advies over het middel

Dit is hoe de energie investeringsaftrek (EIA) werkt

Hier een voorbeeld over hoe de regeling werkt. In dit voorbeeld wordt een EIA van 54,5% gebruikt over de winst van 2018.

 

Er mag nu 54,5% van de kosten die voor de duurzame technieken zijn gemaakt van de fiscale winst worden afgetrokken. Dit is het bedrag:

70.000 × 54,5% = € 38.150,-

Dit bedrag gaat nu van de fiscale winst af. Dit gebeurt als volgt:

250.000 – 38.150 = € 211.850,-

De nieuwe fiscale winst is nu € 211.850,- en dit is ook het nieuwe bedrag waar de belasting vanaf gaat. Nu gaat u zien hoeveel voordeel de energie investeringsaftrek (EIA) heeft.

 

Belastingvoordeel: 62.500 – 52.962,50 = € 9.537,50

Dus dankzij de energie investeringsaftrek (EIA) al een voordeel van € 9.537,50. Met de EIA krijgt u dus een soort van korting op de investering. Dit zorgt dus voor dat met zonnepanelen er direct bespaard wordt en na de terugverdientijd zal er nog meer aan worden verdiend.

Zo komt u in aanmerking voor de energie investeringsaftrek (EIA)

Er zijn een paar eisen waar u aan moet voldoen om gebruik te mogen maken van deze regeling. Hier de voorwaarden waaraan u moet voldoen:

  • Het gaat om een onderneming die belastingplicht heeft over de inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of de BES-eilanden.
  • Het bedrijfsmiddel of techniek voldoet aan de wettelijke eisen, deze staan op de energielijst van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het wordt op tijd gemeld, dit is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland binnen 3 maanden na opdracht tot levering.
  • Alle meldingen voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen minstens € 2.500,- te bedragen. Er is een maximaal meldingsbedrag dat elk kalenderjaar wijzigt dit is in 2018 maximaal € 121 miljoen.

Wilt u nou meer weten over de energielijst Klik hier. Daar heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) een lijst voor waarbij de EIA van toepassing is.

Combinatie van regelingen met de energie investeringsaftrek (EIA)

Hier laten wij zien met welke subsidies en regelingen de EIA te combineren is en met welke dat niet zo is. Dit is altijd handig om te weten. Ook is er voor iedereen een verschil in welke regeling meer voordeel oplevert.

Om alles duidelijk te maken staan hier staan de subsidies en regelingen voor u op een rijtje:

EIA en Subsidies

Als u met een andere regeling investeringssubsidie ontvangt voor het bedrijfsmiddel, dan gaat dit subsidiebedrag van de kosten af voor de EIA. Met exploitatiesubsidie hoeft dit niet.

EIA en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in één jaar een investering tussen de € 2.300 en € 312.176 doet dan kunt u ook recht hebben op de KIA. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de Belastingdienst, uw accountant of boekhouder.

EIA en Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Wanneer u in aanmerking komt voor de EIA en de MIA dan zal u een van de twee moeten kiezen. De investeringskosten kunnen ook opgesplitst worden in een EIA- en een MIA-deel. Maar alle investeringskosten kunnen niet in aanmerking komen voor een EIA en een MIA.

EIA en Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De RvO zegt hier het volgende over: “In de regeling Investeringssubsidie duurzame energie zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die ook op de Energielijst 2018 staan. Een bedrijfsmiddel kan niet voor beide regelingen in aanmerking komen. Wanneer u voor een bedrijfsmiddel de investeringssubsidie duurzame energie krijgt, kunt u voor dit bedrijfsmiddel niet ook een melding voor EIA indienen.”

Alleen geldt de ISDE niet voor zonnepanelen maar alleen voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels. En zou u dus voor zonnepanelen wel een EIA kunnen aanvragen, want de ISDE is daar niet geldig voor. U kan dan voor de andere bedrijfsmiddelen zelf bepalen of u de EIA of de ISDE toepast.

 

Vergunning wet natuurbescherming SDE++

 

Vanaf dit najaar is er een wet natuurbescherming vergunning of ontheffing nodig voor het aanvragen van subsidie via de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++). De vergunning zal voor een beperkt aantal subsidie categorieën nodig zijn.

Vergunning wet natuurbescherming SDE++

Momenteel heb je voor het aanvragen van een SDE+ subsidie alleen een vergunning Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) nodig. Gezien de uitspraken van de minister Wiebes lichtten wij de huidige en toekomstige situaties toe.

Hoe ziet de situatie er nu uit?

In de regelgeving met betrekking tot de SDE+ wordt vereist dat bij de aanvraag van een SDE-subsidie de vergunningen worden overgelegd die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de productie installatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Deze documenten zijn noodzakelijk om zekerheid te hebben over de tijdige realisatie van een project. Per categorie installaties vraagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de vergunningen op die cruciaal worden geacht voor de tijdige realisatie van deze installatie. In veel
gevallen is dit een vergunning in het kader van de Wabo (Omgevingsvergunning) en voor sommige categorieën zijn middels het
formulier ook andere vergunningen opgevraagd. Op dit moment is een Wnb-vergunning of ontheffing geen verplichte bijlage bij
een SDE+ subsidieaanvraag voor zonnepanelen. Vaak is de Wnb ontheffing of vergunning wel meegenomen in de procedure van de Wabo en is het project daarmee wel reeds vergund op grond van de Wnb.

Huidige subsidieronde

Dit betekend dus dat je voor de huidige subsidieronde van de SDE+ geen Wnb vergunning of ontheffing nodig hebt. Maar voor de nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) die wordt opengesteld van 29 september 9:00 tot 22 oktober 17:00 uur willen ze wel een Wnb vergunning als verplicht stellen. De Wnb vergunning wordt namelijk steeds belangrijker met de betrekking tot hernieuwbare energieprojecten. Daarom wordt het aanvragen van zo’n vergunning als verplicht gesteld bij de vernieuwde SDE++ subsidie.

 

Contact

Onze verkoopadviseur zonnepanelen zakelijke markt helpt u graag verder. 06-29393842 

 

Bekijk bijvoorbeeld;

Spectrum Medisch Centrum Meppel

Card Services Zwolle 

Safety Service Leusink te Meppel