1. Hybride oplossingen


Geïntegreerde elektriciteitsnet- en back-upfunctie
Speciaal ontworpen voor nieuw geïnstalleerde systemen

 

1.1 Typische toepassing

  • Het eigen verbruik vergroten: Gedurende de dag wordt de elektriciteit van de PV-reeks gebruikt om het eigen verbruik te optimaliseren. Met het overschot aan energie worden de accu's opgeladen waarmee de aangesloten apparaten 's nachts van stroom worden voorzien. Door gebruik te maken van opslag kan het eigen verbruik maar liefst 95% bereiken.
  • Laad op buiten de piekuren: Door de tijdstippen voor het opladen en ontladen in te stellen, kan de accu worden opgeladen met de elektriciteit die wordt gegenereerd buiten de piekuren en worden ontladen om tijdens piekuren stroom te leveren aan de aangesloten apparaten (als de stroomnetregelgeving dat toestaat).
  • Voor back-ups voor kritieke aangesloten apparaten zorgen: Aangesloten apparaten als koelkasten, routers, lampen, computers en andere kritieke apparaten kunnen aanblijven bij een stroomstoring op het elektriciteitsnet als ze worden aangesloten op de back-upzijde van de omvormer. Het systeem kan binnen 10 milliseconden automatisch overschakelen op de back-upstand.


Bekabeling en gebruik van het systeem

De hybride omvormers vormen de kern van energieopslagsystemen. De volgende elementen zijn in één eenheid geïntegreerd: MPP-trackers, vermogensomvormer, functie voor het opladen en ontladen van de accu, BMS communicatie- en bypass- en backup functie. De hybride portfolio van GoodWe sluit perfect aan op een groot aantal residentiële en kleine commerciële toepassingen.

 

Gebruiksstanden

Er zijn drie elementaire standen waaruit eindgebruikers kunnen kiezen in de PV Master-app.• Gewone stand: Overdag wordt de energie die wordt opgewekt door het fotovoltaïsche systeem op deze volgorde gebruikt:

Eerst worden de aangesloten apparaten in het huis van stroom voorzien, daarna wordt de accu opgeladen en ten slotte wordt het overschot naar het elektriciteitsnet geëxporteerd. 's Nachts voorziet de accu de aangesloten apparaten van stroom. Als de stroomvoorziening van de accu's onvoldoende is, is het systeem zo ingesteld dat het automatisch overschakelt op het elektriciteitsnet om de aangesloten apparaten van voldoende stroom te voorzien.

• Back-upstand: In deze stand wordt de accu alleen gebruikt als back-upstroomvoorziening wanneer er sprake is van stroomuitval op het net. Zolang het elektriciteitsnet werkt, zullen de accu's niet worden gebruikt om de aangesloten apparaten van stroom te voorzien. De accu wordt opgeladen met de energie die wordt gegenereerd door het fotovoltaïsche systeem of met energie van het elektriciteitsnet.

• Besparingsstand: De klant kan het tijdstip van opladen en ontladen van de accu instellen op basis van de piek- en daluren vanhet elektriciteitsnet en de verbruikspatronen binnen het huishouden.

1.2 Alles-in-één-systeem (ESA-serie)

 

GoodWe presenteert met trots de ESA-serie, een hybride "alles-in-één"-systeem dat is ontworpen om het installatieproces maximaal te vereenvoudigen. Het bestaat uit de volgende elementen: een hybride omvormer, een accubank en een voor bedraad systeem in een modern kastje. Het systeem is verder uitgerust met verbindingsapparaten en een voorgeprogrammeerde kabelsleuf. Naar schatting reduceert dit systeem de installatiekosten met maar liefst 60%.

 

Kenmerken

 Vooraf geïnstalleerde apparaten: ingebouwde DC-schakelaar, AC-beveiligingsschakelaar (elektriciteitsnet/back-up),accubeveiligingsschakelaar, schakelpaneel, aardingsklem en communicatie-eenheid.
 Voorbedraad ontwerp: De Smart Meter, de accu en de AC-beveiligingsschakelaar zijn in de fabriek voor bedraad en aangesloten. Wanneer de kit bij de eindgebruiker arriveert, is hij klaar voor installatie en gebruik.
 Voorgeprogrammeerde kabelsleuf: Het ontwerp van het systeem is inclusief een kabelsleuf waar externe kabels tussen het fotovoltaïsche systeem en de stroomtransformatoren en het elektriciteitsnet of de aangesloten apparaten kunnen worden aangesloten.
 Daarnaast is het ESA-systeem uitgerust met een AC-bypass-schakelaar voor aangesloten apparaten om voor de levering van stroom aan de aangesloten apparaten van de back-up naar het elektriciteitsnet te schakelen. De bypass-schakelaar is ook verantwoordelijk voor de snelle uitschakelingsbescherming via een verbinding van een extra externe beveiligingsschakelaar met een schakelpaneel.

 

Hybride portfolio GoodWe

2. AC-gekoppelde retrofit-oplossing

Geïntegreerde elektriciteitsnet- en back-up functie Netsystemen omvormen tot hybride systemen

2.1 Typische toepassing

  • Vergroten van het eigen verbruik: Gedurende de dag wordt de elektriciteit van de PV-reeks gebruikt voor eigen verbruik. Het overschot wordt gebruikt om de accu's op te laden, die de aangesloten apparaten 's nachts van stroom voorzien. Als er technologieën voor energieopslag worden gebruikt, kan het percentage eigen verbruik tot wel 95% toenemen.
  • Back-up-energie voor kritieke aangesloten apparaten garanderen: Wanneer de stroom uitvalt op het elektriciteitsnet, kan de back-upfunctie van de hybride omvormer stroom leveren aan kritieke aangesloten apparaten zoals koelkasten, routers, lampen, computers en andere belangrijke apparatuur. Het systeem schakelt binnen 10 milliseconden automatisch over op de back-upstand.


Bekabeling en gebruik van het systeem

De AC-gekoppelde retrofit-omvormers van GoodWe bestaan uit de volgende belangrijke elementen, die in één eenheid zitten: voedingsomvormer, de functie om de accu op te laden en te ontladen, de BMS-communicatie- en de bypass- en back-upfunctie. Dit type omvormer is ontworpen om het gemakkelijk te maken om bestaande, op het elektriciteitsnet aangesloten system en om te zetten en te upgraden naar hybride systemen. De omvormer is geschikt voor zowel eenfasige als driefasige systemen en ook compatibel met verschillende energiebronnen, waaronder zonne-energie- en windgeneratoren van andere merken in zowel residentiële als commerciële scenario's.
 

Retrofit-reeks GoodWe


3. Diverse gebruiksscenario's


Dankzij hun interessante functies en capaciteiten kunnen GoodWe-omvormers met energieopslag in allerlei verschillende scenario'sworden gebruikt. Hieronder vindt u een aantal van de meest voorkomende toepassingen..

3.1 Parallel scenario (alleen ET-serie)

De nieuwe parallelle oplossing met driefasige ET-omvormers is met name ontworpen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar fotovoltaïsche opslagsystemen met een hogere capaciteit die volledig installatievriendelijk zijn, zoals kleine commerciële opslagsystemen. Bij dit soort oplossingen is er sprake van integratie aan de AC-zijde van de diverse hybride omvormers (maximaal 10eenheden) in één uniform systeem.

 

Bekabeling en gebruik van het systeem Voor een soepele verbinding tussen alle eenheden in een parallel scenario wordt aanbevolen de SEC1000 (Smart Energy Controller van GoodWe) te gebruiken.

Gebruiksstanden

Hierbij wordt een vergelijkbaar scenario gevolgd als bij parallelle omvormers: wanneer het elektriciteitsnet beschikbaar is, delen het fotovoltaïsche systeem, de accu's en de aangesloten apparaten de energie in één systeem. Maar wanneer de stroom uitvalt, deelt het parallelle systeem zich op in onafhankelijke eenheden waarbinnen het fotovoltaïsche systeem en de accu's alleen back-upstroom verstrekken aan de aan hun toegewezen aangesloten apparaten.

3.2 Oplossing voor systemen met fasesplitsing

Een systeem met fasesplitsing, dat afwijkt van de meeste standaard Europese systemen, werkt volledig anders. Voor een dergelijk elektriciteitsnet verschaft GoodWe een oplossing die bestaat uit een Smart Meter met tweestroomtransformators om de aangesloten apparaten van 110 en 220 V in het elektriciteitsnet te integreren (zie hieronder).

 

Compatibel met de energieopslagsystemen ES, EM en EH van GoodWe.

3.3 Enkelfasige omvormer in driefasige Energie Oplossing

GoodWe enkelfasige hybride omvormers kunnen werken op driefasige netwerksystemen, waarbij een driefasige slimme meter wordt gebruikt om het verbruik van de belasting op alle drie de fasen (nul) te bewaken. Dit systeem kan op basis van datacommunicatie, sturen op het laden van de accu of juist het beschikbaar stellen van de accu lading voor verbruikers. Deze oplossing is toepasbaar in driefasige huisaansluitingen waar er geen specifieke terug lever vereisten aan het elektriciteitsnet bestaat.

Compatibel met de energieopslagsystemen ES, EM en EH en ET van GoodWe.

3.4 Oplossing om de capaciteit van het zonne-energiesysteem uit te breiden

De uitbreiding van de capaciteit van het zonne-energiesysteem is een kenmerk dat opslagsystemen voor zonne-energie zo aantrekkelijk maakt. Ze zorgen ervoor dat er minder hoeft te worden geïnvesteerd en maken hogere verbruikspatronen mogelijk in zowel eenfasige als driefasige systemen.
Zo'n soort oplossing is geschikt voor de ES-, EM-, EH- en ET-series van GoodWe. De oplossing is daarnaast compatibel met zonne-omvormers van elk willekeurig merk.

Bekabeling en gebruik van het systeem

Deze oplossing integreert zowel hybride als retrofit-functies in één systeem. Bij zowel elektriciteitsnet- als hybridesystemen wordt de zonne-energie gebruikt om elektriciteit te leveren aan de op de back-up aangesloten apparaten en om de accu op te laden voordat stroom aan het elektriciteitsnet wordt geleverd. Als een dergelijke oplossing wordt toegepast, kan het systeem een betrouwbaardere leveringsbron voor de aangesloten apparaten garanderen, terwijl er afdoende groene energie wordt geleverd om de accu op te laden.